Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. DeSkireis.nl gebruikt functionele, analytische, gebruikerservaring en performance cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden. Ook plaatsen derde partijen advertentie- en tracking cookies om ervoor te zorgen dat je informatie en advertenties te zien krijgt op andere websites die voor jou relevant zijn. Jouw internetgedrag kan door deze derden worden gevolgd door middel van de tracking cookies. Door verder te gaan op onze website ga je akkoord met bovenstaande. Bekijk ons cookiebeleid Sluiten

1.1

Dit document beschrijft de standaard boekingsvoorwaarden van DeSkireis.nl. Zorg ervoor dat u dit document volledig leest, voordat u boekt.

1.2

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
DeSkireis.nl:
Stichting DeSkireis.nl, gevestigd te Leeuwarden. Handelend onder de labels DeSkireis.nl en DeSchoolreis.nl
Hoofdboeker:
De persoon die als verantwoordelijke optreedt voor een boeking van één of meerdere reizigers.
Reiziger:
Alle personen die een desbetreffende reis hebben geboekt via DeSkireis.nl en/of geboekt door de hoofdboeker.
Groep:
Alle reizigers die een gezamenlijke reis hebben geboekt via DeSkireis.nl onder één boeking.
Overeenkomst:
De overeenkomst waarbij DeSkireis.nl zich tegenover de hoofdboeker en de reizigers verbindt tot het verzorgen van de geboekte reis.
Vertegenwoordiger:
Degene die uit naam van DeSkireis.nl optreedt als begeleider van een activiteit, waaronder instructeurs of reis(bege)leiders.
Dienstverlener:
De door DeSkireis.nl ingeschakelde organisaties, die samen met DeSkireis.nl zorgen voor uitvoering van de afspraken, zoals vermeld in de overeenkomst.
Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd van erkende feestdagen
Kantooruren:
Maandag tot en met donderdag van 10.00 – 18.00,
Vrijdag van 10.00 - 16.00
Zaterdag van 10.00 - 13.00
Zondag gesloten
Uitgezonderd van erkende feestdagen.

2.1

Deze reisvoorwaarden zijn geldig op al onze reizen, waarvan de betaling en aanmelding individueel of als groepsboeking tot 10 personen direct verloopt tussen de hoofdboeker en DeSkireis.nl. Dit zonder dat er een andere partij en/of wederverkoper tussen staat. Groepsboekingen van 10 personen of meer, waarvan de betaling en aanmelding verloopt via een derde partij zijn onderhevig aan onze groepsvoorwaarden.

2.2

Zodra er een betaling is gedaan, komt er automatisch een overeenkomst tussen u en DeSkireis.nl tot stand, welke ervoor zorgt dat beide partijen aan hun verplichtingen moeten houden, zoals opgenomen in deze voorwaarden. Deze voorwaarden zullen de basis vormen van de overeenkomst tussen u en DeSkireis.nl.

2.3

DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde redelijke wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waar dergelijke deze nodig zijn (bijvoorbeeld in het geval van een wijziging in de toepasselijke wetgeving). Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer de bijgewerkte reisvoorwaarden worden geüpload naar DeSkireis.nl.

3.1

De boekingsprocedure is als volgt:
a. Bij het maken van een boeking dient u aan DeSkireis.nl, via de website, het aantal reizigers door te geven. Dit door het online boekingsformulier in te vullen met de namen van alle reizigers samen met eventuele aanvullende reizigersinformatie.
b. Uw moet de eerste betaling overmaken via het Ideal portal dat na de boeking verschijnt.
c. U krijgt via de mail de factuur als bevestiging toegestuurd. Op uw factuur staan de totale boekingskosten van de overeenkomst en de datums waarop betalingen moeten worden voldaan aan DeSkireis.nl.
d. Als het totaal verschuldigde bedrag niet op de vervaldag van de laatste betalingstermijn is ontvangen, dan kan DeSkireis.nl automatisch de overeenkomst annuleren.
e. Als er geld door reizigers aan de hoofdboeker wordt betaald dan zal de hoofdboeker dit geld in vertrouwen houden en verantwoordelijk zijn voor alle verschuldigde bedragen of uitstaande bedragen aan DeSkireis.nl. Geen boeking wordt bevestigd, totdat alle reizigers de laatste betaling hebben gedaan en de groep als geheel geen openstaand saldo meer heeft.
f. In het onwaarschijnlijke geval van een betalingsfout in uw factuur (bijvoorbeeld als er een reisonderdeel te veel in rekening wordt gebracht bij de boeking) is het uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen en dit binnen vijf werkdagen na de datum van de factuur bij ons te melden.

3.2

Bij het maken van een boeking is de persoon, die door de groep is gekozen om het belangrijkste contactpunt te zijn tussen DeSkireis.nl en de groep, hierna genoemd de hoofdboeker, verantwoordelijk om de boeking via DeSkireis.nl te voltooien.

3.3

Voordat de boeking wordt bevestigd, ontvangt de hoofdboeker de details van alle faciliteiten en kosten inbegrepen als onderdeel van de overeenkomst. Alle gemaakte boekingen zijn helemaal onderhevig aan onze boekingsvoorwaarden.

3.4

Het voltooien van de boeking bevestigt dat de groep en de hoofboeker overeenkomen dat:
a. DeSkireis.nl zo snel mogelijk contact met u opneemt om uw boeking te bevestigen, de totale prijs die verschuldigd is onder de boeking en de details over hoe u toegang krijgt tot extra faciliteiten, zoals de datum waarop uw eerste betaling is voldaan en de details van het betalingsplan. De bevestiging gebeurt binnen 5 werkdagen na uw boekingsaanvraag of eerder als de geselecteerde reis aan ons is bevestigd.
b. DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om een boeking binnen de periode van 5 werkdagen vanaf de tijdstip van voltooiing van de boeking te annuleren, als de boeking die is geselecteerd om welke reden dan ook niet beschikbaar is.
c. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor vervoerskosten van de hoofdboeker of de groep (inclusief luchtvaartkosten) gemaakt door de hoofdboeker of de groep binnen de periode van 5 werkdagen vanaf het moment dat de hoofdboeker de boeking via DeSkireis.nl heeft voltooid. Daarom wordt de hoofdboeker en de groep ten zeerste aangeraden om alle noodzakelijke vervoersregelingen te treffen na het verstrijken van 5 werkdagen vanaf het moment van voltooiing van de boeking.

3.5

De hoofdboeker, die verantwoordelijk is voor de gehele boeking, bevestigd dat door het maken van een boeking via DeSkireis.nl, hij/zij de bevoegdheid heeft om op te treden namens de groep en dat elke reiziger van de groep alle relevante voorwaarden hebben gelezen en hiermee akkoord zijn gegaan.

3.6

Geen enkele hoofdboeker mag meer dan één boeking per reis maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, verleend vanuit DeSkireis.nl. Dit geldt niet voor reizigers die een reis als onderdeel van een groep zijn.

3.7

Tenzij anders overeengekomen door DeSkireis.nl, moet de hoofdboeker een reiziger zijn van de reis die hij/zij heeft geboekt. Alle reizigers, inclusief de hoofdboeker, moeten zich houden aan de onderstaande leeftijden per reis.
a. jongerenreizen; 14 tot 19 jaar
b. studentenreizen; 18 tot 28 jaar
c. bedrijvenreizen; vanaf 18 jaar
d. gezinsreizen; ouders (18 jaar of ouder) met kinderen van 3 tot 14 jaar
Mits anders is overeengekomen met DeSkireis.nl

3.8

DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, in verband met fouten in uw bevestigingsmail die niet te wijten zijn aan DeSkireis.nl en vallen binnen 5 werkdagen na de datum van die bevestigingsmail. DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om duidelijke fouten in een bevestiging te corrigeren, zodra zich deze voordoen en zal u hierover gelijk informeren.

3.9

Wanneer u een bed-op-indeling boekt, accepteert u dat DeSkireis.nl alle verantwoordelijkheid op zich neemt om u te koppelen aan andere reizigers ook met een bed-op-indeling boeking. Hoewel DeSkireis.nl naar redelijke inspanning zal proberen de juiste medereiziger te vinden, kan DeSkireis.nl dit echter niet altijd garanderen. In zo’n geval accepteert DeSkireis.nl geen verzoeken om van kamer en/of groep te wisselen.

3.10

Wanneer u een reis boekt via DeSkireis.nl dan krijgt u vijf dagen bedenktijd. U mag de overeenkomst binnen vijf dagen na boeking geheel kosteloos annuleren. Na deze vijf dagen kunt u alleen nog annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden opgenomen in deze voorwaarden.

4.1

Alle reizigers van de groep moeten 2 weken voor vertrek bekend zijn en online zijn ingecheckt, dit door alle gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Reizigers, waarvan niet alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld, betalen ter plaatse EUR (€) 10 extra administratiekosten.

4.2

Bij aankomst bij uw opstapplaats dient u een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Reizigers die zich niet volledig en/of naar waarheid hebben aangemeld, moeten mogelijk een langere incheckprocedure doorlopen.

4.3

DeSkireis.nl hanteert een strikt leeftijdsbeleid. Als zodanig behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om u of een reiziger van uw groep te weigeren, als blijkt dat bij het inchecken u onze leeftijd schendt met het beleid dat wij voor de desbetreffende reis hanteren. In dergelijk geval krijgt u geen restitutie van uw reissom, noch zal DeSkireis.nl verantwoordelijk zijn voor extra kosten, die zijn gemaakt als gevolg van onze weigering om u deel te laten nemen.

4.4

In het geval dat u bij aankomst op een inchecklocatie van DeSkireis.nl probeert en/of wilt om een extra reiziger op de groepsboeking te plaatsen, of een andere reiziger te laten vervangen voor deze extra persoon, dan behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om ter plaatse administratiekosten van EUR (€) 200 in rekening te brengen om de reizigerslijst aan te passen. Ook kan DeSkireis.nl niet garanderen dat de extra reiziger meekan op basis van beschikbaarheid.

5.1

DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om de prijs van uw boeking te wijzigen, voordat uw boeking wordt bevestigd. Dergelijke wijzigingen worden aan u meegedeeld.

5.2

DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om prijsfouten te corrigeren na bevestiging. In het onwaarschijnlijke geval van een prijsfout, zullen wij u informeren over de juiste prijs en heeft u de mogelijkheid om de juiste prijs te betalen of de boeking te annuleren met volledige terugbetaling.

5.3

DeSkireis.nl kan de reissom wijzigen, nadat je hebt geboekt, alleen in bepaalde omstandigheden:
a. Veranderingen in de prijs van het vervoer van reizigers, als gevolg van veranderingen in de brandstofkosten of andere energiebronnen, belastingwijzigingen of heffingen opgelegd door derden waaronder toeristenbelastingen of het veranderen van de wisselkoersen kunnen betekenen, dat de prijs van uw reisarrangement kan veranderen, nadat u heeft geboekt. Er worden binnen 21 dagen voor vertrek geen wijzigingen meer aangebracht in de reissom.
b. Wij zullen elke verhoging, tot 2% van de reissom, op ons nemen en er worden geen kosten in rekening gebracht op uw reisarrangement, exclusief eventuele wijzigingskosten. U betaalt slechts het bedrag hoger dan de 2%. Als dit resulteert in een verhoging gelijk of meer dan 8% van de reissom zult u de mogelijkheid hebben om uw reis om te boeken, mits we deze kunnen aanbieden of u kunt de reis kosteloos annuleren. U ontvangt een volledige terugbetaling van alle betaalde gelden, met uitzondering van eventuele wijzigingskosten.

5.4

Als de prijs van uw reis daalt als gevolg van de hierboven genoemde kostenveranderingen dan zal dit bedrag aan u worden terugbetaald met aftrek van de gemaakte administratiekosten. Houd er rekening mee dat reisarrangementen niet altijd in lokale valuta worden ingekocht en dat enkele duidelijke wijzigingen geen gevolgen heeft voor de prijs van uw reis, als gevolg van contractuele verplichtingen en andere gemaakte afspraken met onze partners en leveranciers.

5.5

Als er een fout is in kamertype, bezetting of prijs, behouden wij ons het recht voor om de prijs te wijzigen of een redelijk alternatieve accommodatie aan te bieden als het geboekte kamertype niet meer beschikbaar is.

6.1

U betaalt DeSkireis.nl het bedrag vermeld op de bevestigingsfactuur.

6.2

Het betalingsplan is afhankelijk van het reistype en de bestemming die u heeft geboekt. U wordt voorafgaand aan de bevestiging op de hoogte gesteld van het specifieke betalingsplan voor uw boeking. Voor het merendeel van de reizen zal het betalingsplan zijn:

Voor onze eigen jongeren- en studentenreizen
a. 30% van de totale kosten van de boeking moet gelijk bij boeking worden betaald. Dit wordt beschouwd als een niet-restitueerbare aanbetaling, tenzij de boeking wordt geannuleerd in overeenstemming met artikelen in deze voorwaarden, die dit tegenspreken.
b. 100% van de totale kosten van de boeking moeten uiterlijk 6 weken voor vertrek worden betaald.
c. Voor boekingen gemaakt, minder dan 8 weken voordat de reis vertrekt, moet 100% van de totale kosten van de boeking gelijk worden betaald.

Voor onze dagtochten onder de EUR (€) 60 (inclusief)
a. 100% van de totale kosten van de boeking moet gelijk bij boeking worden betaald.

Voor onze meerdaagse reizen voor bedrijven, scholen en overige groepen, waarvan de betalingen en aanmeldingen individueel via DeSkireis.nl verlopen
a. 30% van de totale kosten van de boeking moet gelijk bij boeking worden betaald. Dit wordt beschouwd als een niet-restitueerbare aanbetaling, tenzij de boeking wordt geannuleerd in overeenstemming met artikelen in deze voorwaarden, die dit tegenspreken.
b. 100% van de totale kosten van de boeking moeten uiterlijk 6 weken voor vertrek worden betaald.
d. Voor boekingen gemaakt, minder dan 8 weken voordat de reis vertrekt, moet 100% van de totale kosten van de boeking gelijk worden betaald.

Voor onze meerdaagse reizen voor bedrijven, scholen en overige groepen, waarvan de betalingen en aanmeldingen verlopen via de opdrachtgever.
a. Op deze reizen zijn de algemene reisvoorwaarden niet van toepassing. Deze vallen onder onze groepsvoorwaarden.

6.3

De betalingsvoorwaarden voor boekingen met flexibele onderlinge afspraken kunnen verschillen van de betalingsplan binnen artikel 6.2. Controleer uw boekingsafspraken voor de juiste betalingsvoorwaarden, die gelden voor uw boeking. Voor alle duidelijkheid: DeSkireis.nl garandeert dat de verschillen voor uw betalingsvoorwaarden nooit minder gunstig zijn dan die in deze voorwaarden.

6.4

Als u een termijn niet betaalt binnen een betalingstermijn, dan behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om de boeking te annuleren. U heeft dan geen recht op restitutie van betaalde bedragen.

6.5

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om de vervaldatums van de betaling te controleren en ervoor te zorgen dat de betalingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met het betalingsplan. Elke vertraging bij het uitvoeren van een betaling kan leiden tot de annulering van uw boeking. Als blijkt dat u de betaling niet op tijd kan overmaken, dan bent u zelf verantwoordelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met DeSkireis.nl om een verlenging van de relevante betalingstermijn aan te vragen.

6.6

De eerste betaling onder 6.2 moet onmiddellijk bij boeking worden betaald om zo de boeking te bevestigen. Als deze eerste betaling niet is gedaan, dan wordt de boeking automatisch geannuleerd.

6.7

Als betalingen niet worden gedaan vanaf een rekening op naam van de hoofdboeker, dan heeft DeSkireis.nl het recht om autorisatie te vragen aan de rekeninghouder.

6.8

Voor de veiligheid van ons betalingsverkeer kunnen al onze boekingen uitsluitend via internetbankieren worden betaald. We accepteren geen contante betalingen.

6.9

Boekingen gemaakt tijdens de reis worden achteraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ook tijdens de reis accepteren wij geen contante betalingen. Ter bevestiging van boekingen tijdens de reis, kunnen wij vragen om ondertekening van de gemaakte boeking.

7.1

Aangezien de boekingsinformatie voor de reis ruim van tevoren wordt voorbereid, zijn er enkele kleine aspecten van uw boeking, die dichterbij de vertrekdatum nog kunnen worden gewijzigd ten goede van de reis.

7.2

Als er grote wijzigingen in uw boeking nodig zijn, wordt u zo snel mogelijk, als redelijkerwijs, geïnformeerd. In dit geval kunt u:
a. De boeking annuleren met restitutie van alle door u betaalde bedragen;
b. Ervoor kiezen om de wijzigingen te accepteren; of,
c. Een geheel nieuwe boeking maken

U moet DeSkireis.nl binnen drie werkdagen, nadat u op de hoogte bent gebracht over de wijzigingen die zijn gemaakt voor jouw boeking in kennis stellen van uw beslissing. Als er geen actie door u wordt ondernomen, dan heeft DeSkireis.nl het recht om uw boeking te annuleren en u de volledige betaling terug te betalen.

7.3

Het is mogelijk dat de kamer(s) die u heeft geboekt niet beschikbaar is. Is dit zo, dan brengt DeSkireis.nl u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om uw boeking te annuleren, gebaseerd op artikel 7.2 of een vervangende optie aan te bieden.
a. Voor alle duidelijkheid, als DeSkireis.nl een duurdere vervanging aanbiedt, die dezelfde capaciteit heeft als de geboekte kamer(s), dan wordt dit beschouwd als een upgrade.
b. Als u een upgrade krijgt, behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om u te downgraden naar een kamer van hetzelfde type, zoals u die oorspronkelijk hebt geboekt, in het geval dat de upgradeaanbieding niet meer beschikbaar is. Mocht dit gebeuren dan garandeert DeSkireis.nl u, dat u dezelfde kwaliteit ontvangt en het type kamer dan dat u oorspronkelijk had geboekt of beter.

7.4

In het geval dat wij een betaling terugbetalen, dan betalen we een vergoeding zoals hieronder beschreven, behalve waar de annulering te wijten is aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, wat een situatie betekent buiten onze controle, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, ook al waren er allemaal redelijke maatregelingen genomen.

Periode voor vertrek waarin wij u op de hoogte stellen // Bedrag dat u van ons ontvangt (€)
Meer dan 84 dagen // 0
Tussen 83-29 dagen // 10
Tussen 28-15 dagen // 20
Tussen 14-18 dagen // 30
Tussen 7-1 dag // 40
Minder dan 1 dag // 50

Dit sluit u niet uit om meer te claimen, als u denkt dat u daar recht op heeft.

8.1

DeSkireis.nl behoudt zich het absolute recht voor om uw boeking onder alle omstandigheden te annuleren. Als DeSkireis.nl uw boeking annuleert onder dit artikel, dan heeft u recht op volledige terugbetaling. Als alternatief kunt u ervoor kiezen om een andere boeking van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit te accepteren als vervanging voor de geannuleerde boeking. Als u het aanbod van DeSkireis.nl voor een vervangende boeking van mindere kwaliteit accepteert, dan heeft u recht op terugbetaling van het prijsverschil tussen de oorspronkelijke boeking en de vervangen boeking.

8.2

DeSkireis.nl heeft het recht om uw boeking te annuleren als blijkt dat u in gebreke bent van de vastgestelde betalingstermijnen. Onder deze voorwaarden heeft u geen recht op restitutie. De annulering wordt gezien als annulering namens u, gebaseerd op de annuleringskosten opgenomen in artikel 9.

8.3

In het geval dat u wordt terugbetaald, betalen we een vergoeding zoals hieronder beschreven, behalve waar de annulering is te wijten aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, wat een situatie betekent buiten onze controle, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, ook al waren er allemaal redelijke maatregelingen genomen.

Periode voor vertrek waarin wij u op de hoogte stellen // Bedrag dat u van ons ontvangt (€)
Meer dan 84 dagen // 0
Tussen 83-29 dagen // 10
Tussen 28-15 dagen // 20
Tussen 14-18 dagen // 30
Tussen 7-1 dag // 40
Minder dan 1 dag // 50

Dit sluit u niet uit om meer te claimen, als u denkt dat u daar recht op heeft.

8.4

DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om uw boeking te annuleren in het geval van onvermijdelijk en buitengewone omstandigheden, wat betekent een situatie buiten onze controle, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, ook al waren alle redelijke maatregelen genomen. Dergelijk omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gevaarlijke weersomstandigheden, brand, natuurrampen, industriële acties, oorlog en rellen. Er kunnen nog veel meer van dergelijke situaties zijn. In dergelijke omstandigheden heeft u recht op een complete restitutie van uw boeking, maar er wordt geen vergoeding betaald.

9.1

Als u bepaalt om uw boeking te annuleren:
a. Dan moet de hoofdboeker DeSkireis.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. Uw boeking zal niet geannuleerd worden, totdat DeSkireis.nl uw annuleringsbericht schriftelijk via mail heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de schriftelijke annulering is aangekomen.
b. De annuleringsdatum is de datum van annulering binnen de kantoortijden van DeSkireis.nl. Annuleringen buiten de kantoortijden worden als annuleringsdatum op de eerstvolgende werkdag gezet dat ons kantoor open is.

9.2

Als u uw boeking binnen de 5 werkdagen bedenkingstijd annuleert, dan betaalt u geen annuleringskosten.

9.3

Als u uw boeking annuleert, dan zijn de volgende minimum annuleringskosten (als percentage van de totale boekingskosten) van toepassing:
a. Bij annulering binnen de bedenktijd: 0%
b. Bij annulering na de bedenktijd tot de 90ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 10%
c. Bij annulering vanaf de 90ste dag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 25%
d. Bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40%
e. Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75%
f. Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

Restituties worden teruggestort op de betaalrekening die bij de oorspronkelijke betaling is gebruikt binnen 30 dagen, nadat de annulering is bevestigd.

9.4

De annuleringskosten voor boekingen:
a. gemaakt onder flexibele betalingsvoorwaarden; of
b. met een andere betalingsstructuur dan beschreven in artikel 6 (controleer uw boeking om te zien welk betalingsplan voor uw boeking relevant is). Verschillen van de annuleringskosten vermeld in artikel 9.3.

9.5

Voor het soort boekingen vermeld in artikel 9.4 weerspiegelen de annuleringskosten uw betalingsvoorwaarden. Om twijfel te voorkomen en voor alle duidelijkheid: wanneer u een dergelijke boeking annuleert, behoudt DeSkireis.nl alle gestorte bedragen tot annulering.

9.6

U bent aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten van dienstverleners of andere kosten gemaakt door DeSkireis.nl. DeSkireis.nl kan geld gebruiken dat u eerder hebt betaald om annuleringskosten te dekken of om kosten te betalen die door een dienstverlener zijn opgelegd zonder terugbetaling aan u. DeSkireis.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle kosten en verliezen tot een minimum te beperken.

9.7

Als de annulering van een reiziger in uw groep leidt tot onderbezetting van een kamer, appartement of chalet, dan zullen de overgebleven reizigers in de boeking een leeg bed betalen op basis van een bed toeslag (indien van toepassing). Dit bedrag wordt opgenomen door het minder uitbetalen van de teruggave van annuleringskosten.

10.1

Als u een aspect van uw boeking wilt wijzigen, moet de hoofdboeker dit zo snel mogelijk, als redelijkerwijs, melden aan de DeSkireis.nl. U bent verantwoordelijk voor de extra kosten, die wij maken voor het aanpassen van de wijzigingen die u aanvraagt. Om twijfel te voorkomen:
a. Activiteiten, excursies en/of lessen waarvoor onze vertegenwoordigers benodigd zijn, kunnen tot uiterlijk 7 dagen (inclusief) voor vertrek niet kosteloos worden gewijzigd.
b. Het huren van materialen, door DeSkireis.nl ingehuurd door dienstverleners, kunnen tot uiterlijk 7 dagen (inclusief) voor vertrek niet kosteloos worden gewijzigd.
c. Wanneer u maaltijden of voedselpakketten annuleert binnen 7 dagen (inclusief) voor vertrek, vindt er geen restitutie plaats.
d. Het wijzigen van persoonlijke gegevens kan tot uiterlijk 14 dagen (inclusief) voor vertrek niet kosteloos worden gedaan.

10.2

Houd er rekening mee dat DeSkireis.nl mogelijk niet in staat is om te voorzien in alle wijzigingen, die u zou willen aanbrengen. Alle wijzigingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en zal naar goedkeuren van DeSkireis.nl worden doorgevoerd.

10.3

Indien u wijzigingen wenst aan te brengen in de accommodatie, bestemming of datum van een boeking dan worden deze behandeld als annulering en worden er kosten in rekening gebracht in overeenstemming met artikel 9.3. Echter, in het geval dat er een duurdere boeking wordt gemaakt, dan worden de oorspronkelijke annuleringskosten kwijtgescholden en in plaats daarvan wordt er 10% administratiekosten in rekening gebracht.

11.1

Als de hoofdboeker of een reiziger van uw groep niet langer wenst deel te nemen aan de boeking of wil profiteren van de geboekte diensten, dan kan DeSkireis.nl, onder voorbehoud van beschikbaarheid, instemmen met een vervangende reiziger, welke wordt toegevoegd aan de boeking. U moet aan DeSkireis.nl tenminste 14 dagen voor de datum van uw reis uw intentie kenbaar maken om een reiziger te willen vervangen. Dit is echter onderhevig aan DeSkireis.nl zijn schriftelijke aanvaarding van de vervanging. Zowel de vertrekkende als de vervangende reiziger aanvaarden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van alle uitstaande bedragen voor de boeking.

11.2

Onverminderd de toepasselijkheid van alle artikelen in deze voorwaarden, behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om administratiekosten van EUR (€) 50 in rekening te brengen in het geval van dusdanige wijziging in uw boeking. De administratiekosten van EUR (€) 50 zijn van toepassing per gevraagde wijziging.

11.3

De hoofdboeker bevestigd dat de nieuwe reiziger deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

12.1

Het is een voorwaarde voor het boeken dat alle reizigers reizen met een volledig uitgebreide reisverzekering en / of in geval van wintersport een reisverzekering met wintersportdekking, waaronder ze volledig zijn gedekt voor vertrek. DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reizigers, die reizen zonder voldoende dekking van hun verzekering.

12.2

Veel verzekeringen dekken u meestal niet voor de kosten geassocieerd met bepaalde gebeurtenissen, zoals, maar niet uitsluitend, vertragingen in de reis of in geval van wintersport de sluiting van de piste, vanwege te veel of te weinig sneeuw. Uw verzekering moet u dekken voor in ieder geval medische kosten. Het is belangrijk dat u elk beleid grondig controleert en het is een voorwaarde bij wintersport, dat u bent verzekerd inclusief wintersportdekking.

12.3

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de afgesloten verzekering voldoende is voor uw specifieke behoeften en de behoeften van uw groep als u boekt voor andere reizigers. Het is ook uw verantwoordelijkheid om, indien van toepassing, aanvullende dekking te verkrijgen met alle voorwaarden en bepalingen, vermeld in een verzekeringspolis, die u afsluit en meebrengt als benodigde documentatie op uw reis.

12.4

Als u of de reizigers van uw groep geen reisverzekering heeft afgesloten, of niet een dergelijke verzekering met voldoende dekking heeft, dan gaat u ermee akkoord dat DeSkireis.nl is uitgesproken van iedere mogelijke aansprakelijkheid en gevolgen met betrekking tot alle zaken, die zich anders voordoen dan worden gedekt. U stemt er mee in dat DeSkireis.nl schadeloos wordt gesteld en vrij wordt gesteld voor alle mogelijke claims. Dit betekent dat u voortijd moet betalen of ons moet vergoeden voor alle kosten die voortvloeien uit uw nalatigheid om een reisverzekering af te sluiten.

13.1

Het is uw verantwoordelijkheid om over geldige reisdocumenten te beschikken. U moet ervoor zorgen dat u een geldige paspoort en/of Identiteitskaart hebt en beschikt over alle benodigde visums voor het bezoeken van een desbetreffende land. Indien de reiziger de reis niet, dan wel geheel, kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger. In het geval de reis om die reden niet gemaakt kan worden, kan er in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

13.2

DeSkireis.nl kan u niet helpen om de juiste paspoorten, identiteitskaarten, visums of andere documentatie te verkrijgen, die nodig zijn om de geboekte reis te maken.

14.1

Alleen de reizigers die op uw factuur staan vermeld, kunnen de pakketcomponenten gebruiken. Het is niet toegestaan om een bepaald pakketcomponent te delen met een reiziger, die niet genoemd wordt op uw factuur. U stemt ermee in niets te beschadigen en om zich te houden aan alle lokale wetten, vooral met betrekking tot lawaai.

14.2

U bent aansprakelijk voor de kosten van enige schade of verlies dat te wijten is aan uw gedrag en / of fout. DeSkireis.nl, alle DeSkireis.nl-vertegenwoordigers en alle relevante dienstverleners zijn gerechtigd om eventuele kosten voor het einde van uw reis op u te verhalen en te verplichten deze te voldoen, voordat u naar huis gaat.

14.3

Bij aankomst kan de desbetreffende dienstverlener of DeSkireis.nl een borgsom verlangen, informatie hierover vindt u op de DeSkireis.nl-website of in uw overeenkomst. Deze borg is voor de volledige boeking en dient om eventuele kosten, vergoedingen, boetes of om te compenseren in andere bedragen, die uw groep tijdens uw reis heeft gemaakt. Het is aan de hoofdboeker om te bepalen hoe dit bedrag wordt uitbetaald. Deze wordt terugbetaald (minus eventuele afgetrokken bedragen) op het einde van uw reis.

14.4

Bedragen kunnen worden afgetrokken van de borg wanneer een reiziger of meerdere reizigers van een groep zich gedragen op een zodanige manier dat ze overlast of gevaar voor zichzelf of voor andere gasten kunnen veroorzaken of aan derden, zelfs als er geen financieel verlies is geleden.

14.5

De hoofdboeker is in eerste instantie aansprakelijk voor alle aanspraken op de groep. U of uw groep kan elke terugkeer van vervoer worden geweigerd, als u weigert te betalen of u te verbinden om bij terugkeer naar huis alsnog te betalen.

14.6

U kunt specificaties, afmetingen, voorraden, informatie over de dienstverleners en andere gegevens met betrekking tot accommodatie vinden op de websites van DeSkireis.nl en/of de overeenkomst die correct zijn op het moment dat deze worden geplaatst. DeSkireis.nl kan echter niet garanderen dat de accommodatie voldoet aan de exacte details, zoals beschreven op de websites en/of de overeenkomst.

14.7

Als er voor een single boeking met bed-op-indeling is gekozen dan wordt de accommodatie en de kamer 14 dagen voor uw vertrekdatum aan u toegewezen. Deze toewijzing omvat zowel de kamer met al zijn specificaties als de accommodatie van waaruit u verblijft. De kamer met bed-op-indeling dat u toegewezen krijgt, is niet gegarandeerd en kan wel aan verandering onderhevig zijn.

14.8

Afbeeldingen van accommodaties zijn alleen bedoeld om een algemeen beeld te geven van het type kamer(s) dat u boekt en zijn gebaseerd op officiële afbeeldingen van de dienstverlener. Soms zijn er verschillen tussen de kamer(s) getoond in een foto op de website en de kamer(s) die u krijgt van de accommodatie. DeSkireis.nl kan niet garanderen dat uw kamer hetzelfde zal zijn als de kamer(s) op de foto op onze website. DeSkireis.nl neemt verkeerde voorstellingen echter zeer serieus. Als u denkt dat een foto op onze website misleidend is, informeer DeSkireis.nl zo snel mogelijk, zodat er stappen kunnen worden genomen om de situatie op te lossen.

15.1

De gehele groep, de hoofdboeker en de reizigers die de aanbetaling hebben betaald (tenzij hij / zij dezelfde persoon is), moeten aanwezig zijn bij het uitchecken. Indien afwezig, dan mag de accommodatie en/of DeSkireis.nl eventuele schade aan accommodatie, bus of andere producten en/of diensten aftrekken van eventuele borgbetalingen. Wij zijn niet in de mogelijkheid tot discussie met onze dienstverleners over welke schade dan ook en zijn gedwongen om schades te betalen om de check-out af te ronden. Als gevolg hiervan loopt de groep het risico hun eventuele borg te verliezen en kan DeSkireis.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de teruggave of verlies van dergelijke gelden.

15.2

Uitchecken vindt plaats om 10:00 uur, mits anders schriftelijk gecommuniceerd door DeSkireis.nl. DeSkireis.nl adviseert ten zeerste om verdere reisafspraken te maken na deze tijd en kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele reisafspraken welke eerder zijn gemaakt.

16.1

We moeten vaak meerdere opstapplaatsen en/of reizen voor reizigers combineren. Dit betekent dat u extra wachttijd bij opstapplaatsen kunt ervaren, zo ook bij aankomst en bij vertrek. We zullen in elk geval ons best doen om de wachttijden tot een minimum te beperken. In het geval van bus transfer vanaf de luchthaven, mag er een wachttijd van ongeveer twee uur worden verwacht in het geval tussen de aankomsttijd van de vlucht en het vertrek van de bus transfer. Evenzo exclusief de twee uur vereiste inchecktijd, kan een wachttijd van twee uur worden ervaren vanaf aankomst op de luchthaven en het vertrek van uw vlucht.

16.2

U moet zich ervan bewust zijn dat de bussen kunnen stoppen om de chauffeur een pauze te gunnen of te veranderen van chauffeurs, dit om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot rijtijden.

16.3

Als we u niet direct bij uw accommodatie kunnen afzetten (bijvoorbeeld vanwege smalle wegen) dan wordt u zo dichtbij als redelijkerwijs mogelijk afgezet.

16.4

DeSkireis.nl kan niet garanderen dat er een vertegenwoordiger van DeSkireis.nl aanwezig zal zijn bij elke individuele busreis.

16.5

Reizigers die busvervoer hebben geboekt (of een ander type vervoer) via DeSkireis.nl zijn gebonden aan de regels en voorschriften van de dienstverlener en om de redelijke instructies van de bestuurder te allen tijde op te volgen. Niet naleven van de relevante wetgeving (bijvoorbeeld regels met betrekking tot alcoholgebruik of roken tijdens het reizen per bus) of een redelijk verzoek van de bestuurder of vertegenwoordiger van DeSkireis.nl wordt behandeld als een breuk van de overeenkomst door de betrokken groep. Dit kan resulteren dat de boeking wordt beëindigd en / of de verwijdering van de reizigers uit het voertuig.

16.6

Luchthaventransfers worden aangeboden als een op zichzelf staande optie en zijn direct gekoppeld aan gepubliceerde vluchttijden. DeSkireis.nl aanvaardt in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid voor geannuleerde, vertraagde, opnieuw geplande vluchttijden of omgeleide vluchten, gekocht via een derde partij die de geboekte bustransfer beïnvloedt. Als een geboekte vlucht wordt geannuleerd, vertraagd, worden de vluchttijden opnieuw gepland of omgeleid door de relevante luchtvaartmaatschappij, DeSkireis.nl kan de gepubliceerde bustransferschema's niet aanpassen om tegemoet te komen aan dergelijke veranderingen, omdat de bus transfer zorgt voor vervoer voor meerdere inkomende en uitgaande vluchten.

16.7

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor de overdracht, verkeersdrukte en luchthavenformaliteiten. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gemiste vluchten, verkeersdrukte of andere afspraken.

16.8

Ongeacht de vervoerswijze kunnen er vertragingen optreden. Door ervoor te kiezen om met de touringcar te reizen erkent de hoofdboeker dat als gevolg van weersomstandigheden, mechanisch defect, verkeer, een ongeval of om een andere reden dat de kans op vertraging, zelfs niet met de nodige voorbereiding en zorg, voorspeld of voorkomen kunnen worden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig ongemak of kosten die u mogelijk maakt als gevolg van dergelijke vertragingen. In geval van vertraging als gevolg van mechanisch falen of een ongeval nemen wij redelijke maatregelen om het probleem op te lossen of om zo snel mogelijk een alternatief voertuig te regelen. Wij zullen alles in het werk stellen om touringcars van de beschreven standaard te regelen, maar kunnen niet accepteren enige aansprakelijkheid te hebben op grond van het feit dat een van lagere standaard touringcar wordt gebruikt als verlichting of vervanging of in geval van ‘overmacht’.

Bagage

16.9

Bagage wordt opgeslagen in het ruim van de touringcar en is niet toegankelijk tijdens de busreis.

16.10

Het is de verantwoordelijkheid van elke reiziger om te zorgen voor een veilige lading onder instructie van de chauffeur en het uitladen van hun bagage op elke touringcar. DeSkireis.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor bagage die verkeerd is geladen en vervolgens beschadigd of verloren is gegaan door achtergelaten te zijn bij het ophaalpunt.

16.11

Handbagage mag aan boord van de touringcar worden meegenomen voor eten, toiletspullen, documentatie, geld en andere kostbaarheden. DeSkireis.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overgebleven items aan boord van de touringcar of voor geld en waardevolle spullen die in het ruim zijn opgeslagen.

16.12

Het is de verantwoordelijkheid van elke reiziger om zijn persoonlijke bagage op te halen bij aankomst op de bestemming. DeSkireis.nl raadt u ten zeerste af om toestemming te geven aan derde partij om uw bagage te laden of te lossen, tenzij u daartoe verhinderd bent om medische of andere redenen.

17.1

Het reisprogramma, zoals aan u is verstrekt, kan worden beïnvloed door weersomstandigheden. We doen ons best om het reisprogramma in zijn geheel uit te voeren zoals verstrekt, echter kan DeSkireis.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in het reisprogramma als gevolg van omstandigheden die buiten onze controle liggen. Hier treedt overmacht in werking. DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om het gehele of een gedeelte van het reisprogramma te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid voor volledige of gedeeltelijke restitutie.

17.2

U kunt activiteiten, materiaalverhuur, ski- en / of snowboardlessen en skipassen voor uw vertrek reserveren. Elke geboekte optie moet volledig worden betaald, 14 dagen voor vertrek om ervoor te zorgen dat uw boeking volledig en geldig is.

17.3

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de prijzen van vooraf geboekte diensten en / of producten goedkoper zijn dan die op de plaats van bestemming, maar wij kunnen dit niet garanderen. Door vooraf te boeken, kunt u de kosten echter spreiden voor uw reis, bent u effectiever en bespaart u ook tijd bij uw aankomst op de plaats van bestemming. Bij het ter plekke boeken van diensten en / of producten kunnen wij de voorraad niet garanderen.

17.4

Reizigers mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van DeSkireis.nl. Wij accepteren hierbij geen aansprakelijkheid bij letsel, verlies en/of schade.

17.5

Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van DeSkireis.nl vereist. Reiziger zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van DeSkreis.nl en wel in dezelfde staat als waarin de reiziger het heeft ontvangen. DeSkireis.nl is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan de reiziger in rekening te brengen.

17.6

Het is essentieel dat uw verzekering u dekt voor gehuurde materialen. In geval van wintersport raden we aan een reisverzekering inclusief wintersportdekking te nemen. Details van een dergelijke aanvullende verzekering kunt u aanvragen bij uw verzekeringmaatschappij. We raden u aan de tekst van het beleid van de verzekeringsmaatschappij zorgvuldig te lezen, voordat u een dergelijke aanvullende verzekering aanschaft. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor het beleid van betreffende verzekeringsmaatschappij en zo ook niet voor het vergoeden van welke claim dan ook.

18.1

Zodra uw online boekingsformulier bij ons is ingediend, stemt de hoofdboeker ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van de groep als geheel. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, moet de hoofdboeker er specifiek voor zorgen dat geen reiziger, onderdeel van de geboekte groep, rookt in de accommodatie, of aan boord van openbaar of particulier vervoer, of op welke manier dan ook brandgevaar veroorzaakt of in strijd is met de lokale antirookwetgeving.

18.2

Indien blijkt dat, naar onze redelijke mening of de redelijke mening van de dienstverlener die betrekking heeft op uw boeking, uw gedrag tijdens de reis een gevaar voor u of de omgeving vormt, of als u schade, of een mogelijkheid tot schade, toebrengt aan reizigers, ons eigendom, het eigendom van onze dienstverleners of het eigendom van derden, zo ook het ter beschikking gestelde materiaal op een oneigenlijke manier gebruikt en op welke manier dan ook misbruikt of als u openbare overlast veroorzaakt of u de instructies van de vertegenwoordiger van DeSkireis.nl niet naleeft. Dan behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om uw boeking deels of geheel te ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de hoofdboeker, dit zonder u enige restitutie te betalen. Dit betekent onder meer dat:
a. Een vertegenwoordiger van DeSkireis.nl kan weigeren door te werken;
b. Het kan zijn dat wij het tot beschikking gestelde materialen terugnemen en/of activiteiten staken;
c. Het kan zijn dat u op elk moment, tijdens uw reis, de accommodatie moet verlaten dat u heeft geboekt en vanaf dat moment bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van uw eigen reis regelingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die u hiervoor extra heeft gemaakt. De overeenkomst met u is beëindigd;
d. Er kan u de toegang tot de touringcar of elk andere vervoer worden ontzegd of u dient op elk moment tijdens uw reis de touringcar te moeten verlaten.
e. Wij behouden ons het recht voor om u, naar onze eigen redelijke mening, te weigeren voor elke toekomstige reis van DeSkireis.nl, zoals ook via DeSkireis.nl groepsreizen aangeboden door externe partijen, deze voor waar wij één of meerdere diensten of producten voor aanbieden.

18.3

Hoofdboeker en reizigers dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal, het betrekken van het verblijf, de kamer of woning, het innemen van de zitplaats in de bus te melden en vast te laten leggen. Nieuwe beschadigingen of gebrek deelt de hoofdboeker en/of reiziger zo spoedig mogelijk met DeSkireis.nl. Bij niet-melding wordt het object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang. Hoofdboeker en reiziger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.

18.4

Externe luidsprekersystemen zijn niet toegestaan. Muziek mag tussen 22.00 en 8.00 uur niet worden gespeeld in de accommodatie. Ook mogen er geen externe luidsprekersystemen worden afgespeeld in de bus, trein en / of vliegtuig.

18.5

De aard van sommige activiteiten, waar u tijdens uw reis aan kunt deelnemen, brengt een zekere mate van persoonlijk risico met zich mee. U accepteert door een reis te boeken via DeSkireis.nl, dat uw reis en / of activiteit geheel op eigen risico is en u accepteert dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen acties. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden accepteert u ook de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verlies of kosten veroorzaakt door u of een reiziger die op uw boeking staat vermeld.

18.6

DeSkireis.nl erkent dat reizigers mogelijk alcohol willen consumeren. U moet dit echter wel verantwoordelijk doen en DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade die u lijdt als gevolg van het feit dat uw oordeel geheel of gedeeltelijk wordt aangetast door alcohol of drugs.

18.7

DeSkireis.nl voert een zero-tolerantiebeleid over drugs. Als u wordt aangetroffen in het bezit van zowel soft- als harddrugs en / of andere illegale stoffen, dan behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om uw boeking te annuleren zonder u enige restitutie te betalen. Dit betekent, onder andere, dat u de accommodatie die u heeft geboekt op elk moment tijdens uw verblijf moet verlaten. DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om de relevante wetshandhavingsinstanties naar eigen inzicht te informeren.

18.8

U accepteert dat onze vertegenwoordigers en zo ook onze dienstverleners, de leiding heeft over de reis, activiteiten en / of aangeboden diensten. De vertegenwoordiger van DeSkireis.nl maakt beslissingen namens de reis, activiteit en / of aangeboden diensten op basis van veiligheid, de algemene consensus van het team, de lokale kennis en de omstandigheden. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor een programmawijziging aangebracht door de vertegenwoordiger van DeSkireis.nl in het belang van veiligheid en gastbeleving.

18.9

U bent als enige verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen en eigendommen; het is uw enige en volle verantwoordelijkheid om voor uw persoonlijke bezittingen te zorgen. Als u een persoonlijke bezitting verliest, dan doen wij er alles aan om te helpen in het lokaliseren van het persoonlijk bezit, wij kunnen dit alleen niet garanderen, evenmin kunnen wij garanderen dat wij uw eigendommen kunnen retourneren. Stuur een e-mail naar info@deskireis.nl als u vragen heeft over verloren eigendommen. In het geval dat we in staat zijn om verloren voorwerpen te lokaliseren en te regelen voor teruggave ervan, moeten alle kosten die hierdoor worden gemaakt vooraf aan ons betaald worden, samen met € 10,- administratiekosten. DeSkireis.nl behoudt zich het recht om de administratiekosten te verhogen voor het retourneren van omvangrijke artikelen met speciale verzendkosten. DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van uw persoonlijke bezittingen en alle verloren eigendommen in welke omstandigheid dan ook, aangezien het uw persoonlijke verantwoording is om voor uw bezittingen te zorgen.

19.1

DeSkireis.nl kan tijdens uw reis foto’s en videobeelden van u verzamelen voor reclame en promotionele doeleinden. Door te boeken via DeSkireis.nl gaat u ermee akkoord dat dergelijke afbeeldingen kunnen worden verzameld en gebruikt worden door DeSkireis.nl. De afbeeldingen kunnen worden bijgesneden, gewijzigd, gecombineerd of anderszins bewerkt. U gaat er ook mee akkoord dat als DeSkireis.nl dat doet, de eigendom van alle rechten in verband met dergelijke afbeeldingen blijven behouden.

19.2

DeSkireis.nl behoudt zich het recht voor om de rechten over te dragen, toe te kennen, of anderszins de rechten te geven aan een derde partij, zoals beschreven in artikel 19.1. Dit wordt uitgebreid, maar is niet beperkt, tot vertegenwoordigers, onafhankelijke contractanten en ander personen die door DeSkireis.nl gemachtigd zijn om de beelden te ontvangen en te gebruiken voor zowel commercieel en/of persoonlijk gebruik.

19.3

Als u niet op de camera of video wilt staan, dan moet dit door DeSkireis.nl onder de aandacht worden gebracht voor aanvang van uw reis, door een mail te sturen naar info@deskireis.nl. Deze moet de naam en contactgegevens van de reiziger die niet gefotografeerd wil worden, samen met uw boekingsnummer en contactgegevens bevatten.

19.4

Door te boeken via DeSkireis.nl gaat u ermee akkoord dat foto’s en videobeelden, door uw zelf vastgelegd tijdens de reis, welke georganiseerd door DeSkireis.nl, alleen mogen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Tenzij u schriftelijke toestemming heeft verkregen van DeSkireis.nl. U gaat ermee akkoord dat onder geen enkele omstandigheid beeldmateriaal, vastgelegd zoals omschreven in artikel 19, worden gebruikt voor commerciële doeleinden; dit weerhoudt u er niet van om het beeldmateriaal, zoals omschreven onder dit artikel, te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik en te gebruiken op uw persoonlijke sociale media kanalen. Wanneer dit artikel overtreedt, behoudt DeSkireis.nl zich het recht voor om verwijdering af te dwingen van deze inhoud.

20.1

DeSkireis.nl aanvaardt de verantwoordelijkheid dat de aangeboden en/of uitgevoerde producten en/of diensten redelijkerwijs naar standaard zijn en dat de vertegenwoordigers bekwaam zijn in het aanbieden en uitvoeren van dergelijke diensten. We zullen er naar streven onze contractuele verplichtingen jegens u uit te voeren met redelijke bekwaamheid en zorg volgens de wetten en regels van het land, waar de reis en/of activiteit zich plaatsvindt.

20.2

DeSkireis.nl zal redelijke zorg besteden om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners dezelfde standaard hanteren. Deze dienstverleners volgen lokale en nationale voorschriften en wetten van het land, waarin ze actief zijn. U gaat ermee akkoord dat de buitenlandse veiligheidsnormen of de norm van elk onderdeel van uw boeking kan verschillen van die in uw eigen land en in sommige gevallen voldoen ze mogelijk niet aan de normen, die u thuis gewend bent. Waaronder andere, maar niet beperkt tot, airconditioning, koeling, Wi-Fi, eetgewoontes en toiletten.

20.3

U dient ons zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van elke tekortkoming of onjuiste uitvoering van de elementen van de reis. Als één van de elementen van de reis niet wordt uitgevoerd, in overeenstemming met het contract, of niet goed uitgevoerd wordt door onze vertegenwoordigers of de dienstverleners en dit het plezier van uw reis beïnvloedt, dan heeft u mogelijk recht op een passende prijsverlaging of compensatie of beide.

20.4

DeSkireis.nl is niet aansprakelijk, ingeval van niet of onjuist uitvoeren van de reis en/of te leveren diensten, als dit te danken is aan:
a. U of een andere reiziger van uw groep; of
b. Een derde partij die geen banden heeft met het aanbieden van de reisdiensten in het pakket en is zo onvoorspelbaar of onvermijdelijk; of
c. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, wat betekent een situatie buiten onze controle, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, ook al waren alle redelijke maatregelingen die konden worden genomen allemaal aanwezig.
Zo ook is DeSkireis.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die reiziger lijdt als gevolg van ongevallen, die gebeuren tijdens de reis en/of activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DeSkireis.nl of haar vertegenwoordigers.

20.5

Onze aansprakelijkheid is, in alle gevallen, behalve voor overlijden of persoonlijk letsel, beperkt tot 3 maal de prijs van de geboekte reis. Onze aansprakelijkheid is ook beperkt in overeenstemming met en/of één of de volgende bepalingen:
a. De contractuele voorwaarden van de dienstverleners die de reisdiensten aanbieden, die deel uitmaken van de overeenkomst van jouw reis; en
b. Elk relevant internationaal verdrag, het verdrag van Athene met betrekking tot reizen over zee, het Bern Verdrag inzake het reizen per spoor en het Verdrag van Parijs met betrekking tot het verstrekken van accommodatie, die de hoogte en de voorwaarden, waaronder de geëiste schadevergoeding voor overlijden, letsel, vertraging van reiziger en verlies, schade en vertraging van bagage.

Elk bedrag dat u van dienstverleners ontvangt, wordt in mindering gebracht op elk bedrag dat u als compensatie door ons zou worden betaald.

20.6

DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor de vergoeding van geannuleerde vluchten en/of ander vervoer of terugbetaling van vlucht en/of reiskosten.

20.7

Als een claim of een deel van een claim (inclusief die met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel) is gebaseerd op eventuele reiselementen geleverd door een lucht-, zee-, spoor- of wegvervoerder waaraan internationale verdragen of regelgeving van toepassing zijn, zal het maximale bedrag dat DeSkireis.nl vergoed worden beperkt in overeenstemming met alle relevante internationale verdragen.

20.8

DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverlener en/of derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw reis. Net zoals de juistheid van de verstrekte informatie. DeSkireis.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, advertenties, websites en andere manier van informatie, gegeven door een derde partij.

20.9

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de vertegenwoordigers van DeSkireis.nl en/of de door ons ingeschakelde derde. Deze partijen kunnen zich op de in deze voorwaarden genoemde artikelen beroepen richting de reiziger.

21.1

Hoewel we ons best doen om redelijke verzoeken door te geven aan onze dienstverleners, betreuren we het dat we niet kunnen beloven dat alle verzoeken kunnen worden voldaan. Tot de tijd dat onze dienstverleners dit specifiek schriftelijk aan ons hebben bevestigd.

21.2

Bevestiging dat een speciaal verzoek is opgemerkt of is doorgegeven aan de dienstverlener, of het speciale verzoek op uw overeenkomst en/of factuur staat omschreven, of staat vernoemd op andere documentatie is dat niet bevestiging dat aan het verzoek zal worden voldaan. Speciale verzoeken moeten worden behandeld als niet beschikbaar, tenzij en totdat het speciale verzoek specifiek bevestigd is en onderhevig is aan beschikbaarheid.

21.3

Speciale verzoeken maken geen deel uit van de overeenkomst en we hebben geen aansprakelijkheid als ze niet worden nagekomen en/of voortijdig door u zijn doorgegeven.

21.4

Als u een medische aandoening, mobiliteitsprobleem of een handicap heeft, die uw reis kan beïnvloeden, dan kunnen wij mogelijk een doktersverklaring of andere documentatie nodig hebben van het probleem of onbekwaamheid. Geef ons alle details over een dergelijke toestand, probleem of handicap schriftelijk door, tijdens de boeking van uw reis.

21.5

Veel van onze activiteiten hebben een fysieke belasting. Als u of een reiziger van uw groep een medisch probleem of handicap heeft, waardoor een onderdeel van de reis voor zichzelf en/of anderen kan bemoeilijken, dan moet u DeSkireis.nl vooraf op de hoogte stellen van dit medische probleem of handicap, zodat we u kunnen adviseren over de geschiktheid van de gekozen reis. U moet ons alle details (indien aanwezig) schriftelijk verstrekken, voordat u uw boeking maakt. Als we in onze absolute discretie niet in staat zijn om goed in te spelen op de specifieke behoeften van de reiziger dan behouden wij ons het recht voor om de boeking te weigeren, te annuleren of te wijzigen.

21.6

Als u tijdens uw reis in moeilijkheden verkeert en ons vraagt om te helpen, zullen we u de juiste hulp bieden met name door informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten, te helpen in de communicatie en u helpen bij het vinden van alternatieve regelingen en eventuele noodzakelijke telefoontjes / e-mails. Als het probleem uw eigen schuld bedraagt, dan zijn alle extra kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van uzelf.

22.1

Er is sprake van overmacht in geval van;
a. Omstandigheden die buiten de invloedssfeer van DeSkireis.nl liggen, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, stakingen, faillissement van partners of leveranciers, verkeersdrukte, gesperde wegen, gesperde tunnels of bergpassen, geen sneeuw, gesloten skigebieden, etc.
b. Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden en niet aan DeSkireis.nl toerekenbaar zijn.

22.2

Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden op de reis en de activiteiten ligt geheel bij de reizigers. De reis en/of de activiteit vindt in beginsel ook bij slechte omstandigheden doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijke andere afspraken zijn gemaakt.

22.3

Indien weersomstandigheden en de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de reis en/of activiteit niet of niet veilig kan worden uitgevoerd dan is DeSkireis.nl niet verplicht om de reis en/of activiteit uit te voeren. DeSkireis.nl is slechts ontlast voor het gedeelte van de reis dat als gevolg van de weersomstandigheden niet of niet veilig kan worden uitgevoerd. Onder slecht weer valt onder andere, maar niet uitsluitend: sneeuw, regen, hagel, wind, lage temperaturen, hoge temperaturen, mist. En specifiek voor de wintersport: minder goede pistetoestand, beperking in het aantal geopende liften en/of pistes, verminderd zicht, gladde en/of besneeuwde toegangswegen.

22.4

Het risico dat activiteiten door weeromstandigheden negatief worden beïnvloed, moet worden aanvaard. Indien er wordt uitgeweken naar een alternatieve activiteit en/of er extra vervoer moet worden ingeschakeld dan worden kosten ter plaatse betaald door de hoofdboeker. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of kosten, die verband houden met of voortvloeien uit ongunstige weersomstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot geblokkeerde wegen en vertragingen van luchtvaartmaatschappijen. Indien u als gevolg van overmacht uw retourvlucht en/of reis mist en extra overnachting is vereist dan is DeSkireis.nl niet verantwoordelijk voor deze kosten.

22.5

Indien bij ongunstige weersomstandigheden, of andere omstandigheden die vallen onder overmacht, resorts, activiteiten, faciliteiten, excursies en/of tours niet beschikbaar zijn dan is DeSkireis.nl niet aansprakelijk voor deze omstandigheden. DeSkireis.nl geeft geen restitutie voor ongebruikte delen van de reis; zoals bijvoorbeeld vervoer, accommodatie, maaltijden, materialen, skipas, excursies en/of activiteiten. Ook is DeSkireis.nl niet gehouden om een alternatieve reis en/of activiteit aan te bieden.

22.6

Voor producten en/of diensten aangeboden door onze dienstverleners en andere derden, zelfs als dergelijke producten en/of diensten worden verkocht via DeSkireis.nl, zijn wij niet aansprakelijk met betrekking van de producten en/of diensten, waar wij alleen optreden als wederverkoper.

22.7

Het beslissende oordeel dat een reis en/of activiteit niet veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij DeSkireis.nl en/of vertegenwoordigers ter plaatse. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.

23.1

DeSkireis.nl hanteert de hoogste normen bij het kiezen van onze dienstverleners. Als u niet tevreden bent met de uitvoering van een element van de reis georganiseerd door DeSkireis.nl, of een tekortkoming constateert in de uitvoering dan moet u uw klachten bij de eerst mogelijke gelegenheid melden aan de desbetreffende DeSkireis.nl vertegenwoordiger. We zullen dan proberen een passende oplossing te vinden. Geef ons een redelijke kans het probleem dat u ervaart te verhelpen. Veel klachten kunnen ter plaatse worden verholpen of zullen worden doorgeschoven naar het kantoor van DeSkireis.nl. Door het niet aangeven van uw klachten ter plekke aan een DeSkireis.nl vertegenwoordiger, vervalt al uw recht op compensatie voor uw probleem.

23.2

Als u niet tevreden bent over hoe uw klacht ter plaatse is behandeld dan moet u deze binnen 14 dagen na afloop van de reis of de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd, indienen bij DeSkireis.nl. Heeft de reis en of de activiteit geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen 28 dagen na de oorspronkelijke aanvangsdatum bij DeSkireis.nl ingediend te worden.

23.3

Het recht op aanspraak op restitutie, of elke ander aanspraak, vervalt compleet als de melding niet tijdig, in ieder geval 6 maanden na afloop van de reis of de activiteit, of als de reis of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

24.1

Onze producten en/of diensten kunnen worden aangeboden door een derde partij. Dit aanbod staat los van de producten en/of diensten, die DeSkireis.nl direct aanbiedt en is dus onderworpen aan betaling van de reissom rechtstreeks aan de derde, die de betreffende producten en/of diensten aanbiedt. Als zodanig is DeSkireis.nl niet verantwoordelijk voor de geleverde producten en/of diensten, noch aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het verlenen van deze producten en/of diensten.

24.2

DeSkireis.nl kan niet garanderen dat het aanbod van derden op de geboden datum van vertrek doorgang kan hebben. Redenen hiervoor zijn: overmacht of capaciteitsproblemen. In dergelijke omstandigheden kan het product en/of dienst zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor het ervaren van een minder product en/of dienst of de daarmee samenhangende schade, die kan voortvloeien uit slechte service vanuit de derde partij.

24.3

DeSkireis.nl staat de wederverkoop van haar producten en/of diensten niet toe zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. DeSkireis.nl werkt samen met geselecteerde partners, die de producten en/of diensten van DeSkireis.nl promoot in verschillende locaties.

24.4

Als u twijfelt dat uw boeking mogelijk is doorverkocht in strijd met deze voorwaarden, neem dan contact op met DeSkireis.nl.

25.1

DeSkireis.nl gebruikt de persoonsgegevens van u en de reizigers voor administratieve doeleinden, statistische analyse, marketing, mailing, het verlenen van service, klantprofilering en het analyseren van uw aankoopvoorkeuren en het verbeteren van deze diensten. DeSkireis.nl kan uw informatie aan dienstverleners verstrekken, met als doel het uitvoeren van de overeenkomst.

25.2

U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen, welke DeSkireis.nl voor u bewaart.

25.3

DeSkireis.nl heeft een volledig privacy beleid dat kan worden bekeken op de website van de labels van DeSkireis.nl. Door te boeken bij DeSkireis.nl gaat u akkoord met de voorwaarden van dat privacy beleid.

26.1

Indien u om welke reden dan ook in gebreke blijft met betalingen dan zullen alle kosten om de vordering aan DeSkireis.nl, zoals gerechtskosten e.d. voor rekening komen van u. Tevens is op dat moment de geldende wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

26.2

Voorts bent u gehouden tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, ongegrond is.

26.3

Geen enkele mislukte of vertraagde poging van DeSkireis.nl, op het afdwingen van deze voorwaarden, belet DeSkireis.nl niet om ze af te dwingen op een latere datum of functioneren als een verklaring om afstand te doen van onze rechten om dit te doen.

27.1

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen of toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeSkireis.nl.

28.1

Op uw reisovereenkomst met DeSkireis.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbanken van Nederland zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over een geschil of claim, die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen en claims).